Имунизационен календар

Оценете статията

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възраст навършена

Имунизация

Ваксина

Начин на приложение

През първите 24 часа след раждането

Имунизация против хепатит тип Б ( І прием )

Рекомбинантна хепатит Б ваксина

мускулно 0,5 мл

От 48-ия до 72-ия час след раждането

Имунизация против туберкулоза

Ваксина против туберкулоза ( БЦЖ )

вътрекожно

0,1 мл

Един месец

Имунизация против хепатит Б ( ІІ прием )

Рекомбинантна хепатит Б ваксина

мускулно 0,5 мл

Два месеца

Имунизация против полиомиелит ( І прием )

Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш ( І прием )

Тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина ( І, ІІ, ІІІ тип )

Ваксина ДТК

мускулно 0.5 мл

подкожно 0.5 мл

Три месеца

Имунизация против полиомиелит ( ІІ прием )

Тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина ( І, ІІ, ІІІ тип )

мускулно 0.5 мл

Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш ( ІІ прием )

Ваксина ДТК

подкожно 0,5 мл

Четири месеца

Имунизация против полиомиелит ( ІІІ прием )

Тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина ( І, ІІ, ІІІ тип )

мускулно 0.5 мл

Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш (III прием)

Ваксина ДТК

подкожно, 0,5 мл

Шест месеца

Имунизация против хепатит Б ( ІІІ прием )

Рекомбинантна хепатит Б ваксина

мускулно 0,5 мл

Седем месеца

Проверка за белег след БЦЖ имунизация. На децата без белег се прави проба Манту ( 5 ME PPD ) и отрицателните се имунизират

БЦЖ ваксина

вътрекожно 0,1 мл

Тринадесет месеца

Имунизация против морбили, паротит и рубеола

Триваксина морбили-паротит-рубеола

подкожно или мускулно 0,5 мл.

Шестнадесет месеца

Първа реимунизация против полиомиелит ( ІV прием )

Тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина ( І, ІІ, ІІІ тип )

мускулно 0.5 мл

До 24-ия месец ( не по-рано от една година след ІІІ прием )

Първа реимунизация против дифтерия, тетанус и коклюш

Ваксина ДТК

подкожно 0,5 мл

Шест години

Втора реимунизация против полиомиелит ( V прием )

Тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина ( І, ІІ, ІІІ тип )

мускулно 0,5 мл

Втора реимунизация против дифтерия, тетанус и коклюш

Комбинирана ваксина против дифтерия, тетанус и коклюш (безклетъчна компонента)

мускулно 0,5 мл

Реимунизация против туберкулоза ( след отрицателна проба Манту)

БЦЖ ваксина

вътрекожно 0,1 мл

Единадесет години

Реимунизация против туберкулоза ( след отрицателна проба Манту)

БЦЖ ваксина

вътрекожно 0,1 мл

Дванадесет години

Реимунизация против морбили, паротит и рубеола

Триваксина морбили-паротит-рубеола

подкожно или мускулно 0,5 мл.

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТД ваксина

мускулно 0,5 мл

Седемнадесет години

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТД ваксина

мускулно 0,5 мл

Реимунизация против туберкулоза ( след отрицателна проба Манту)

БЦЖ ваксина

вътрекожно 0,1 мл

От 25-ата година през 10 години

Реимунизация против тетанус и дифтерия

ТД ваксина

мускулно 0,5 мл


Клюки.вс препоръчва и:

Няма коментари

Добавете коментар