Болестите се четат на лицето II

Оценете статията

Дясна буза

Дясната буза е отговорна за работата на белите дробове и дебелото черво. Тя е под знака на елемента Метал. Заболявани­ята на тези органи променят цвета на кожата и тя започва да се лющи. Малките пъпчици, зачервяването или появата на ли­шей, са предупреждение за простуда или бронхит, както и за по-сериозни пробле­ми с белите дробове.

Хората, които са склонни към респираторни алергии и астма, често имат екзема, или участък със слабо зелено-сивкав оттенък точно на дясната буза. Възможно е поя­вата им да предсказва алергичен прис­тъп или пристъп на астма, което позволя­ва да се реагира своевременно.

Лява буза

Тя съответства на елемента Дърво, който се грижи за работата на черния дроб и жлъчния мехур, а също и за работата на нервната система. Червените капиляри и зачервяването, когато са раз­положени близо до носа, говорят за въз­паление или натрупване на токсини в чер­ния дроб. Жълтеникавият оттенък под лявото око е признак или за камъни в жлъчния мехур, или за високо ниво на холестерола и триглицеридите, които се въз­произвеждат от черния дроб и жлъчката. Различните белези на тази част от лицето сигнализират за нестабилно емоци­онално състояние, например за тревога, гняв или депресия. Зачервяването или появата на акне на лявата буза се дъл­жат на високо кръвно налягане или дъл­го потискан гняв.

Не забравяйте, че организмът има начини да ви предупреди за нарушените функции и развитието на болести. И не винаги боли. Напротив, болката свиде­телства за това, че болестта вече е зане­марена и е преминала в остър или хро­ничен стадий. Това не трябва да се случва. Вслушайте се във вътрешните си чувства и обърнете внимание на външ­ните симптоми, за да предотвратите мал­кото зло, докато не се е превърнало в сериозна болест. Надяваме се, че пред­ложеният метод ще ви е от полза.

Клюки.вс препоръчва и:

Няма коментари

Добавете коментар