Каварна

Детска млечна кухня е разкрита с цел да подпомогне младите семейства в отглеждането на децата им. Средния брой записани в детската кухня е 45 деца.

Храната за обяд се получава по предварителна заявка от родителите срещу заплащане по цени, установени за детски кухни. Тя е разнообразна, отговаряща по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на децата.

За контакти:
Адрес: 9650 гр. Каварна
Община Каварна
Област Добрич
ул. “Йордан Йовков” № 2

Тел: 0570 / 8 21 48