Казанлък

ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ
Казанлък 6100, ул. Хр. Ботев 30,
тел. 043163012; 043163012