Монтана

ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ
Монтана 3400, бул. 3 Март 142,
тел. 09625768

Раздавателни пунктове:

Раздавателен пункт в Детска градина №7 ж.к. “Младост” 1

Раздавателен пункт в Детска градина №10

Раздавателен пункт в Детска градина №12, ж. к. “Младост” 2

Раздавателен пункт в Детска ясла №1

Раздавателен пункт в Детска ясла №2