Русе

ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ
Русе 7000, ул. Н. Петков 2,
тел. 082441292

ЯСЛА №1

ЯСЛА №4

ЯСЛА №5

ЯСЛА №8

СЛА №9

ЯСЛА №12

ЯСЛА №16

Пункт „Дом майка и дете”

Пункт на ПИРОТСКА

Пункт в РОДИНА

Пункт в ЧАРОДЕЙКА

Пункт в МАРТЕН