Стара Загора

ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ
Стара Загора 6000, ул. Ген. Столетов 1,
тел. 04244091