Димитровград

МБАЛ “СВ. Екатерина” – гр. Димитровград

Многопрофилна болница за активно лечение “СВ. Екатерина” е правоприемник на Общинска болница “СВ. Екатерина” Димитровград. Здравното заведение е разкрито през м. февруари 1951г. През 1967г. със заповед на Министъра на Народното здраве се извършва обединение на здравните заведения, което е наименувано Работническа болница.

През 2001г. МБАЛ “СВ. Екатерина ” ЕООД Димитровград отбелязва своя 50 – годишен юбилей.

Мисията на МБАЛ “СВ. Екатерина ” ЕООД Димитровград е да повишава качеството на живота на хората, да възтановява и да стабилизира тяхното здраве както и да намалява страданията на заболелите.

Болницата предоставя на пациентите си диагностика и лечение, чрез широк спектър медицински услуги: вътрешни болести, детски болести, акушерство и гинекология, хирургия, ортопедоя и травматология, неврология, анестезиология и интензивно леение, очни болести, УНГ, инфекциозни болести, кожно-венерологични, физикална терапия и рехабилитация, лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика, ендокринология, кардиология, гастроентерология, нефрология, родилна помощ, белодробни болести. Диагностика и консултация поискани от лекар на друго лечебно заведение.

МБАЛ “СВ. Екатерина” има добре развита номенклатура от оказвани болнични услуги, което я позицинора като многопрофилно болнично заведение от районен тип. Заведението се разделя на три основни функционални комплекса:
1. Косултативно-диагностичен блок;
2. Стационар;
3. Адмистративно стопански блок;
4. Болнична аптека.
Всички кабинети и отделемия са достъпни за пациентите. Имат ясно обозначени надписи, добра комуникативновст. Приемът на болни при спешни състояния се извършва безотказно, 24 часа в денонощието, при планова хоспитализация се извършват предварително назначени процедури.

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

Стационарният блок се състои от единадесет отделения, профилирани според потребностите на населението и състоянието на пациентите. След осъществяването на съвременна и качествена диагностика, в стационарния блок се прилагат съвременни технологии за болнично лечение. Качествените битови условия, общите и специфичните грижи, физическия и психоемоционалния комфорт определят високия коефицент на лечебната ефективност на пациентите.

ОТДЕЛЕНИЯ

• първо вътрешно отделение
• второ вътрешно отделение
• хирургично отделение
• анестезиология, реанимация, интензивно
• ортопедо-травматологично отделение
• операционен блок
• акушеро – гинекологично отделение
• детско отделение
• очно отделение
• инфекциозно отделение

АКУШЕРО – ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

ДА ПРОДЪЛЖИМ РАДОСТТА НА ЖИВОТА

Структура

В отделението са разкрити три сектора – Родилен, Патологична бременност и Гинекологичен сектор. Леглата общо са 24. В отделението работят 6 лекари с призната специалност и дългогодишен опит.

Приемът на пациенти се осъщестява в приемно-консултативниия кабинет, който разполага с УЗД “SIEMENS” сабдоминален и вагинален трансдюсер, даващ възможност за оптимална диагностика. Родилният сектор разполага със собствена операционна и родилна зала, оборудвани с необходимия инструментариум и апаратура за съвременно водене на ражданията – електронни слушалки, кардитопограф, реанимационна масичка за новородени “DREGER”, осигуряваща топлинен комфорт, аспирация и подаване на кислород на всички новородени в първите часове след раждането. Разполага с два кувиоза, предназначенни за отглеждане на рискови новородени-крематурни и деца със забавена кардио-пулмонална адаптация. В отделението се извършват всички видове гинекологични операации.

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ

НИЕ ВРЪЩАМЕ УСМИВКАТА НА ХОРАТА

Структура

Приемно-консултативен кабинет;
Стационарно отделение с 20 легла, от които 2 в Интензивен сектор;
Интензивна стая – оборудвана със съвременна медицинска техника.

Непрекъснато 24-часово наблюдение от висококвалифицирани специалисти, готови да посрещнат нуждите на тежко болните деца. Детска стая – функционира на територията на АГО. Добре оборудвана с осигурен непрекъснат педиатричен контрол. ЛКК В отделението работят 26 души персонал – 6 лекарти, 13 медицински сестри и 7 санитари.

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Клинична лаборатория при МБАЛ “СВ. Екатерина ” ЕООД Димитровград предлага широк спектър анализи на лабораторни показатели за целите на диагностиката и мониториране на лечението:
•хематологични
•клинико-химични на субстрати, ензими, олигоелементи, електорлити
•показатели на киселинно-алкалното състояние на кръвта и кръвните газове
•показатели за диагностика на нарушенията в кръвосъсирването и фибринолизата
•цитологични и клинико-химични показатели в урината и др. биологични течности

Висококвалифициран лабораторен екип, с помоща на съвременни автоматизирани системиза хематологични, клинико-химични, коагулационни и електролитни анализи и анализи на кръвни газове работи денонощно, като обслужва както болнични пациенти, ЦСМП и пациенти от доболнична помощ. Провеждат ежедневен вътрелабораторен качествен контрол и ежемесечен извънлабораторен контрол. Дейността на лабораторията е съобразена с изискванията на Националния стандарт ” Клинична лаборатория” и правилата за добра медицинска помощ

За контакти:

Многопрофилна болница за активно лечение
“Св. Екатерина” ЕООД – Димитровград
Управител: Д-р Мария БОСПАЧИЕВА

тел: 0391/640 20
факс: 0391/640 29
централа: 0391/674 41
mail: mbal_dimgrad@dir.bg