Хасково

Многопрофилна болница за активно лечение АД – гр. Хасково

В хилядолетната история на гр. Хасково, повече от един век неразделно се вписва историята на Многопрофилна Болница за Активно Лечение АД. Умението да лекуваш човешките страдания и болки е не само най-хуманната и уникална професия, това е истинско гражданско професионално призвание. Преминала през дълъг и труден път, днес МБАЛ АД – Хасково е модерно лечебно заведение с високи диагностични и терапевтични възможности, с висококвалифицирани медицински специалисти, съвременна и актуална медицинска апаратура.

ИСТОРИЯ

Началото на съществуването си Хасковската болница води от 1888 г. Първите десет години тя се е помещавала в различни наемни сгради в града, които не са отговаряли на целта и предназначението. Десет години по късно – през 1898г., бившата Хасковска окръжна комисия е изградила нови модерни сгради специално за окръжна болница и през месец декември същата година тя е преместена в тях.

2635_510_m

Първият управител на Хасковската болница е бил д-р Лондон. След него управители на болницата са били още д-р Исак Филдженджиян, д-р К. Вазов, д-р С. Рабинович, д-р Сараянов, д-р Чобанов, д-р Калинков, д-р Хараланов и д-р Герджиков.
През 1899 г. Окръжното болнично заведение е напълно завършено, като се съобщава за изграждането и на административната и операционната сграда, която се е строила по “павилионната” система.
През 1924 г. Хасковската болница е била в толкова добро състояние, че била обявена за “първостепенна с две отделения – вътрешно и хирургично”. През 1931 г. е разполагала с 1600 кв.м. застроена площ.
В историята на болницата 1934 г. е забележителна с това, че с наредба № 14578 – 1 на Главна дирекция на Народното здраве е официално узаконен Болничният съвет. На първи декември 1934 г. към болницата е открит диспансер за гръдноболни. През 1940 г. е разкрито инфекциозно отделение, а също и централна болнична лаборатория.
През трудния период до 1948 г. освен функциониращите пет отделения (вътрешно, хирургично, акушеро – гинекологично, гръдно и рентгеново) се разкриват още : детско, кожно, очно – носно – гърлено и клинична лаборатория.
През 1951 г. се въвежда диспансерния метод на работа. Тогава се поставя и началото на ОЦТХ. Голям брой от лекарите преминават курсове в ИСУЛ. През 1952 г. щатът се увеличава на 268, а през 1962 г. – на 402. Амбулаторните прегледи нарастват от 95 620 на 128 937.

От 01.01. 1964 г. се осъществява обединението на окръжна и градска болница в Единна окръжна болница. Новото здравно заведение обслужва пряко с поликлинична и стационарна помощ града и целия бивш Хасковски окръг. Построява се стопански комплекс, включващ кухненски блок (1974г.), пералня (1974г.), централна стерилизационна (1977г.), пристройка към ДО, строителство на Урологично отделение, на III ВО и Неврологично (сега Ортопедо-травматологично). Построени са и северните крила на I ВО, II ВО и Хирургично отделение. Последователно се разкриват и подходящо се оборудват стационарни интензивни сектори и ОАРИЛ (1968 г. – 1970 г.). През периода 1980 – 1988 г. се подготвя база и се разкрива отделение за хемодиализа. По този хронологичен ред протича развитието на Хасковската болница до 01.01. 1990 г., когато е преобразувана в Обединена районна болница. Следват години на ново модерно оборудване. През 1995 г. е монтиран нов компютърен томограф, с който се обслужват болни не само от Хасковски регион. Сформирано е ново звено “Образна диагностика”, което освен със скенер, разполага с нов ехографски апарат и фиброскоп. В Клинична лаборатория е монтиран съвременен компютър за бързо и качествено отчитане на резултатите.
През януари 1995 г. от структурата на ОРБ е извадено звеното за Бърза медицинска помощ и създаден ЦСМП. От 01.09. 1999г. поликлиниките са отделени и преобразувани в Търговски дружества.
От 01.09. 2000 г. със заповед на здравния министър ОРБ е преобразувана в “Многопрофилна болница за активно лечение – АД – Хасково”.
В дългата и нелека история тази болница е доказвала и доказва своето достойно място в нашия регион.

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ

2637_523

МБАЛ – АД – Хасково е разположена почти централно в Хасковска област. Това е и естественият район на влияние, от който болницата се захранва с пациенти.За някои специалности като ортопедия и травматология, хирургия, района на влияние се разширява обуславяйки се и от близостта на основната пътна артерия свързваща Европа и Азия. Авторитетът, който имат отделенията по микропедиатрия, кардиология, детска хирургия и диагностичните звена, води до естественото включване в района на влияние и на пациенти от Кърджалийска област и други съседни области. Наличието на компютърен томограф е предпоставка болници от Старозагорската област да се обръщат за скенер и изследвания в Хасковската болница. Близостта до южната граница на Република България и връзката между хората дава възможност за привличане на пациенти и от съседните ни страни. Мотивацията на населението да търси медицинска помощ в Хасково е не само доброто оборудване с медицинска апаратура, но и високата квалификация на лекарите, работещи в МБАЛ – АД Хасково.

ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

МБАЛ – АД гр.Хасково е акционерно дружество с 51% участие на държавата, а останалите 49% са разпределени между общините от Хасковска област. Със заповед № РД 19-11 / 18.08.2000 г. На Министерството на здравеопазването де факто се урежда статута на болницата, както и собствеността и.

ОТДЕЛЕНИЯ

* Първо вътрешно отделение
* Второ вътрешно отделение
* Трето вътрешно отделение
* Педиатрично отделение
* Хирургия
* Детска хирургия
* Ортопедо – травматологично отделение
* Урологично отделение
* Патологична бременност и Родилно отделение
* Гинекологично отделение

* Неонаталогично отделение
* Инфекциозно отделение
* Неврологично отделение
* Офталмологично отделение
* ОАРИЛ
* УНГ отделение
* Отделение за рехабилитация и физиотерапия
* Отделение за образна диагностика
* Клинична лабораториа
* Отделение за хемодиализа
* Съдебна медицина
* Отделение по трансфузионна хематология
* Патолого – анатомично отделение
* Микробиологична лабораториа
* Епидемиологичен кабинет
* ТЕЛК

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, ИЗПОЛЗВАНА В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ И РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ МБАЛ АД – ХАСКОВО

Возим рентгенов апарат

Лампа операционна – 2 бр.

Лампа операционна с 9 гнезда

Лампа операционна с 4 гнезда

Маса операционна – 2 бр.

Микроскоп – 2 бр.

Амниоскоп – 2 бр.

Ларингоскоп

Лапароскоп

Фетален монитор

Акушерски монитор – 4 бр.

Аспиратор – 2 бр.

Стерилизатори сухи – 3 бр.

МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ И РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ МБАЛ АД – ХАСКОВО

В Патологична бременност и Родилно отделение се извършва лечебно – диагностична и оперативна дейност.

1. ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ: УЗ диагностика; амниоскопия; мониторинг на детски сърдечни тонове и мат. активност.

2. НОЗОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ – ЛЕЧЕНИЕ:

2.1. Патологична бременност:

– Заплашващи аборти

– Хабитуални аборти

– Бременност след стерилитет

– Заплашващо преждевременно раждане

– Ранни токсикози на бременността

– Късни токсикози на бременността

– Анемия и бременност

– Диабет и бременност

– Бъбречни заболявания и бременност

– Сърдечни заболявания и бременност

– Хипертония и бременност

– Съдови заболявания и бременност

– Киста и бременност

– Плацента превиа

– Абрупцио плацента

– Изоставащ в развитието си плод

– Инфекция и бременнност

– Многоплодна бременност

– Хидрамнион и олигохидрамнион

– Мъртъв плод

– Мисет аборцион

– Молла хидатидоза

– Преносена бременност

– Инсуфициенция каналис цервикалис и бременност

2.2. Родилна зала:
– Нормално раждане

– Преждевременно раждане

– Многоплодна бременност

– Ненормални положения и предлежания на плода

– Пелвиофетална диспропорция

– Аномалии на плода

– Аномалии на органите и меките тъкани на таза от страна на майката

– Усложнения от страна на плацентата и пъпната връв

– Анамалии на родовата деиност – Протрахирано раждане

– Травми на перинеума и вулвата

– Хипотония и атония на матката

– Кръвотечения следродовия период

– Мъртво раждане

2.3. Родилно отделение:
– Пуерперална инфекция

– Пуерперален тромбофлебит

– Лактостоза и пуерперален мастит

– Симфизиолиза

3. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ: седалищно предлежание; плодораздробяващи операции; форцепс; секцио цезарея; серклаж; аборти – спонтанни и по медицински показания.

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, ИЗПОЛЗВАНА В ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ МБАЛ АД – ХАСКОВО

Возим рентгенов апарат

Лампа операционна – 2 бр.

Лампа операционна с 9 гнезда

Лампа операционна с 4 гнезда

Маса операционна – 2 бр.

Микроскоп – 2 бр.

Амниоскоп – 2 бр.

Ларингоскоп

Лапароскоп

Фетален монитор

Акушерски монитор – 4 бр.

Аспиратор – 2 бр.

Стерилизатори сухи – 3 бр.

Ехограф

МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ В ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ МБАЛ АД – ХАСКОВО

Медицински дейности, извършвани в Гинекологично отделение:

1. Приемане на болни за отделението.

2. Консултации на болни насочени към отделението от други отделения и от звеното за спешна помощ, осъществяване на консултативна помощ на място.

3. Лечения на генитални кръвотечения:

– менструални кръвотечения

– овариална инсувиенция

– ювинилни кръвотечения

– климактерични кръвотечения и всички влизащи в рубриката атипични.

4. Методи за изследване:

– пробна ексцизия

– пробен кюртаж

– лентовиден кюртаж

– дугласова пункция

– колпоскопия

– цито диагностика

5. Лечение на спадане и изпадане на влагалищните стени: поставяне на песари, лечение на декубитални промени, пластики на влагалищните стени (предни и задни) , повдигане на влагалищните стени по абдоминален път(оперативно)

6 . Лечение на едоцервицити и ерозии на маточната шийка. Пластика на шийката след травматично резкъсване по време на раждането.

7. Лечение на болестите на маточното тяло:

– възпаление на маточната лигавица(ендометрити)

– възпаление на маточното тяло(метрити и миометрити)

– ендометриоза

– маточни фиброми

– сарком на матката, рак на маточното тяло

8. Заболявания на яйчниците:

– лечение на възпаление на яйчниците

– лечение на доброкачествени тумори на яйчниците

– параовариални кисти

– лечение на злокачествени тумори на яйчниците

9. Лечение на възпалителни заболявания на маточните тръби: салпингити, хидросалпинкси, миоссалпингити

10. Лечение на тазовата съединителна тъкан:

– параметрити

– пелвиоперитонит

11. Оперативна дейност:

– инцизии и ексцизии на Бартолинови кисти

– клиновидни резекции на яйчниците

– кистектомии – оперативни интервенции при доброкачествени и злокачествени тумори на яйчниците

– суправагинални хистеректомии – (в много редки случии и при специални показания)

– тотални хистеректомии – (при нужда с ампутация на горната трета на влагалището) при доброкачествени и злокачествени тумори

– пластики на влагалището – при инконтиненция на урина и при случай, когато създава дискомфорт у пациентките

– влагалищни хистеректомии

12. Постоперативна реанимация на жени с гинекологични операции, след секцио цезареа, след тежки раждания (с хипертония, с еклампсия, след форцепс, след голямо разкъсване) и др.

За контакти:

Многопрофилна Болница за
Активно Лечение АД
6300 Хасково
бул. “Съединение” 49
тел.: 038/3 20 81 – централа