АГО Русе

АГО към МБАЛ – Русе

Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Русе

* Русенската болница е наследница на създадената през 1865 година първа гражданска болница по днешните български земи. След Освобождението тя става Първоразрядна държавна болница. Вследствие под популярното название “Държавна болница” се развива и просъществува до 40-те години на XX век.

* Русенските медици – повечето завършили образованието си в Европа или специализирали в известни европейски клиники, допринасят за високото равнище на болничното дело в страната. В павилионите на болницата, строени по френски образец, се прилагат множество нововъведения в европейската медицинска наука и практика.

* С новото административно деление на страната, когато Русе става окръжен център, тя се назовава Окръжна болница. През 1963 г. прераства в Единна окръжна болница, обединявайки окръжната и градската болница и всички медико-санитарни части в града. При последвалите административно-териториални реформи болницата претърпява още няколко преобразования. Като важен медицински център, разполагащ с необходимата база и отлични подготвени специалисти, обслужва пациенти и от съседни страни.

* Понастоящем болницата приема името “Многопрофилна болница за активно лечение” с междуобластен статут, каквато винаги е била – от своето създаване до днес.

ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Разположение

• На територията на АГ-комплекс към МБАЛ-Русе-АД се намира отделение Гинекология.

Профил и апаратура

В отделението се извършват следните медицински услуги:
– терапевтични и диагностични гинекологични операции по ендоскопски метод /безкръвни операции/;
– лапароендоскопска диагностика;
– всички видове онкогинекологични и урогинекологични операции
– операции за Myoma uteri;
– операции по аднексите /киста на яйчниците, поликистоза и други/.

Извършват се и диагностични процедури :
– колпоскопии – ранна диагностика на карцином на шийката на матката;
– цистоскопия;
– хистероскопии – с нова апаратура
– аборти по желание или по медицински показания, както и всички диагностични хирургични операции

Към отделение Гинекология функционира кабинет по стерилитет, където се извършва лечение на стерилитета, хистеросалпингография, инсеминации, хидротубации.

Отделението разполага с приемно-диагностичен кабинет, където става приема на пациентки 24 часа в денонощието. Извършват се безплатни профилактични прегледи и се вземат цитонамазки.

Пациентите в отделението се наблюдават непрекъснато от лекар акушер-гинеколог и акушерки.

Специалисти

• На разположение в отделението 24 часа в денонощието е екип от акушер – гинеколог, анестезиолог и операционна акушерка за извършване на спешни операции.

За контакти телефон: (082) 834369

РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

Разположение

• Отделението е разположено на първи, трети и четвърти етаж на АГ-комплекса към МБАЛ-Русе-АД и има разкрити 4 звена :
• първи етаж – изолационен сектор;
• трети етаж – две отделни родилни зали за нормално раждане и стаи за интензивно наблюдение;
• четвърти етаж – стаи за родилки и новородени.

Капацитет

• Отделението има разкрити 25 легла, от които 8 в ИЗО-сектор. Обслужва се от висококвалифицирани и тясно специализирани екипи – 5 лекари – специалисти акушер-гинеколози и 25 акушерки. Отделението разполага със съвременно оборудване: ехограф, кардиотокографи, соникейт, ЕКГ апарати, амниоскоп.

Профил и апаратура

• Дейността на отделението обхваща цялата физиология и патология на бременността и раждането.
• Рутинно са въведени съвременните методи за обезболяване на раждането.
• Добрата колаборация с КАРИЛ-АГ и Неонатологично отделение /разполагащи с добра база и съвременна апаратура/ позволява своевременна и адекватна реакция при всички ситуации.
• В своята дейност РО се ръководи от принципите на високо качество на родилната помощ, кратък болничен престой и добри фармакоикономически показатели, за което говорят отличните показатели на отделението /нисък процент на перинаталната детска смъртност/, както и много добрата работа с РЗОК-Русе.
• Отделението показва едни от най-добрите показатели в България за перинатална детска смъртност трайно под 10 ‰ за последните 6 години.
• Средният престой за нормално раждане е 3 дни, а за раждане със секцио 5 дни.

За контакти телефон – (082) 834257

КАРИЛ – АГ

Разположение

• Отделение КАРИЛ – АГ се намира на II етаж на АГ – комплекс към МБАЛ – Русе АД.
• Отделението разполага с операционен и интензивен сектор.
Капацитет
• Отделението разполага с достатъчен капацитет за разширяване на дейността;
• Средногодишно през отделението преминават 850 пациентки.

Профил и апаратура

Отделението е уникално поради:
• Многообразието на дейностите си, включващи:
– анестезиологична дейност;
– интензивно лечение на застрашаващи в акушерството и гинекологията състояния;
– следоперативна реанимация на всички оперирани пациентки.
• Изключително високи показатели:
– нулева смъртност в последните 5 години;
– липса на сериозни следоперативни усложнения при значително повишена средна възраст на пациентите и разширен обем и тежест на онкологичните операции;
• Всичко това ни даде възможност да извоюваме заедно с Гинекологично отделение и Отделението по микропедиатрия статут на междуобластен център по акушерство и гинекология.
• В КАРИЛ – АГ се извършва денонощно интензивно наблюдение на пациентите от анестезиолог-реаниматор и реанимационни акушерки. Отделението разполaга със съвременна апаратура и висококвалифициран персонал.

Специалисти

• В отделението работят 6 лекари, 5 от които са със специалност анестезиология и интензивно лечение;
• Началник на отделението е д-р Антон Въжаров.
• Отделението е готово да приеме предизвикателствата на един бъдещ междуобластен център по акушерство и гинекология.

За контакти телефон – (082) 235987

НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Разположение

• Отделението за новородени деца “Неонатологично отделение” е разкрито през 1969 година в сградата на АГК – ул. “Николаевска” № 74.

Капацитет

• Разполага с 3 сектора:
– Интензивен – ІІІ ет.
– Физиология – ІV ет.
– Изолация – І ет.
• По настоящем е най-големият междуобластен център в Североизточна България.

Профил

Предлага:
– реанимация в Родилна зала
– продължителна дихателна реанимация; инхалаторно лечение и бронхиален дренаж; торакоцентеза и плеврален дренаж
– приложение на екзогенен сърфактант за лечение на хиелинно-мембранна болест при екстремно недоносени деца
– фототерапия при жълтеници на новороденото
– обменно кръвопреливане при паталогични жълтеници и частично обменно кръвопреливане при синдром на хипервискозитет
– трансфонтанелно ехографско изследване на мозък
– ехографска диагностика на коремни органи
– постоперативна дихателна реанимация и грижи за деца с малформации, оперирани в Детска хирургия
– включване в програми за двигателна рехабилитация от кинезитерапевт на новородени деца с неврологични увреждания.
• Най-малкото отгледано дете е родено с тегло 720 гр.

Апаратура

• Разполага с модерно съвременно оборудване – 6 интензивни легла, включващи респиратори, интензив. кувьози, монитори, перфузори, транспортен ехограф, стационарен рентгенов апарат, ЕКГ апарат, фотолампи.

Специалисти

• Обслужва се от висококвалифициран и тяснопрофилиран екип по неонатология от 7 лекари, 25 медицински сестри и 5 санитари.

За контакти телефон – (082) 834210

ОТДЕЛЕНИЕ “ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ”

Разположение

• Отделение “Патологична бременност” се намира на ул. “Николаевска” № 74 в АГ-комплекс към МБАЛ-Русе-АД.
• Разположено е на ІV етаж на комплекса.

Капацитет

• Разполага с 4 болнични стаи. Три от тях са с 4 болнични легла, а една е интензивна стая с 7 болнични легла.
• Всяка една от болничните стаи е с телевизионен приемник и кабелна телевизия. Има обособени санитарни възли и бани.

Профил

• В отделението е осигурено 24-часово наблюдение, лечение, диагностика и консулти на бременните по време на цялата бременност.
• Приемат се бременни с всички патологични отклонения на бременността.
• Отделението по Патологична бременност е важен елемент от висококвалифицираната акушеро-гинекологична помощ в Русенска област, довела до трайно снижаване на перинаталната и детска смъртност под 10 ‰ през последните шест години.
Апаратура
• Отделението е оборудвано с Апарат за ултразвукова диагностика, апарат за кардиотокографско мониториране на плода, амниоскоп и всичкия необходим инструментариум за оказване на качествена медицинска помощ.

Специалисти

• В отделението работят висококвалифициран персонал от лекари и акушерки, чиято единствена грижа е бъдещите майки да получават компетентна и квалифицирана медицинска помощ, която е в името на това, да се раждат здрави деца.

За контакти телефон – (082) 834591 – вътрешен тел. 37

Клинични пътеки

– Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
– Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания
– Интензивни грижи при бременност с реализиран риск
– Нерадикално отстраняване на матката
– Радикално отстраняване на женски полови

гр. Русе
ул.”Независимост” 2