Шумен

МБАЛ – Шумен

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШУМЕН

Нашата мисия е: “Да продължим радостта от живота заедно”.

Първото ни задължение е към нашите пациенти: Качеството на здравните услуги трябва да е най-високо. Честност, почтеност, етика и психосоматичен комфорт, достъпност и достатъчност. Да експериментираме и внедряваме нови технологии.
Второто ни задължение е към нашите служители – сигурност, справедливост, отговорност, толерантност, условия за квалификация, организирана система за предложения.
Третото ни задължение е към ръководството. Нашето ръководство трябва да притежава талант, образование, умения, здрав разум и толерантност. Ефективност и ефикасност.
Четвъртото ни задължение е към обществото, в което живеем. Трябва да сме добри граждани, да подкрепяме добрите начинания, да поддържаме в добро състояние собствеността, която сме привилегировани да използваме, да запознаем обществеността с дейността си.
Осланяме се и на божията помощ и закрилата на Светите безсребърници Козма и Дамян за изпълнение на тези задължения по най-добрия начин.
Основната ни цел за следващите 5 години е: Запазване лидерските позиции на “МБАЛ – Шумен” АД в активното лечение при повишаваща се ефективност и ефикасност на дейността и увеличаване на пазарния ни дял на пазара на здравни услуги на 10 % от населението на област Шумен, разработване на нови сегменти по критерий нозология и регион на база технологично обновление.

Нашите конкурентни предимства:

* КАРИЛ –лечение на спешни състояния 24 ч. в денонощието
* Хирургия – невро, гръдна, коремна, съдова, пластична хирургия и онкология.
* Вътрешни – единствените ревмокардиолози в района, високоспециализирана апаратура за изследване на ССС – ходеща пътека /тредмил/ и Холтер, ехокардиограф, обучение на болни от захарен диабет и техни близки в Диабетичен център, инвазивна ултразвукова диагностика на коремни органи, оперативна горна и долна интестинална ендоскопия
* Неврология – ултразвукова диагностика на мозъчно-съдови заболявания, лечение и рехабилитация на всички неврологични заболявания
* Детско – интензивен сектор, фиброгастроскопия за деца
* АГ комплекс – Родилно, Гинекология, Неонатология и Патологична бременност
* Очно – оперативно лечение на катаракта, глаукома, клепачи, орбита, слъзен апарат и болногледане, амбулаторно следоперативно наблюдение в МЦ от същите специалисти
* Ушно – оперативно лечение на изкривявания на носа, уши, синуси, сливици, тумори на ларинкса и слюнчени жлези, чужди тела в дихателните пътища, корекция на глухота
* Ортопедия – лечение на всички травматични увреждания
* Микробиологична лаборатория – отлични сертификати за качество, единствена в областта диагностика на туберкулоза, автоматизирана система за идентификация и точна антибиограма с експертна програма за оценка
* Физиотерапия – специализирани нервнорефлекторни кинезитерапевтични методики, електростимулации, екстенциална терапия, акупунктура и всички видове масажи, калолечение, фитнес център
* Рентген – конвенционални и контрастни изследвания, ехографии, компютърна томография /скенер/

Историческа справка

Здравеопазването в гр.Шумен има традиции от XIX век. Първата болница е създадена през 1837г за нуждите на турските военни поделения (Шуменският гарнизон е един от най-големите в европейската част на съществувалата по това време Отоманска империя). С нейното създаване се поставя началото на организирана медицинска помощ по българските земи. Първата болнична сграда е специално построена и отговаря на тогавашните схващания и изисквания на медицинската култура и практика. В тази сграда, след възстановяване суверенитета на българската държава, през 1879 год. е създадена Шуменската държавна болница.
С развитието на здравеопазването в болницата се създават, хирургично и вътрешно отделение, отделение за болните с кожно-венерически заболявания. Постепенно старата сграда става недостатъчна и през 1947 год. болницата се разполага в комплекс от павилиони на територията на която се намира и днес.
Днес болничния комплекс заема площ от 97 дка. Основните сгради са така наречените “Хирургичен блок” и “Терапевтичен блок”, Детско отделение и Хемодиализа, Инфекциозно отделение. Разкрити са 420 легла, на базата на които се извършват основните животоспасяващи и специализирани дейности като реанимация, хемодиализа, хирургия и терапия, акушерство и гинекология, урология, ортопедия, лечение на инфекциозни заболявания, неонатология и педиатрия. Структурирани са приемно отделение, диагностични и обслужващи звена, които позволяват извършването на комплекс от диагностични и лечебни дейности, свързани със състоянието на болните.
В “МБАЛ – Шумен”АД се извършват над 70% от високо специализираните и интензивни медицински дейности в Шуменска област като се обслужва население от 203388 души. В болницата работят 156 лекари.
През 1999г. ”МБАЛ – Шумен” АД беше включена в Националната програма за бъбречна трансплантация като донорска база.
От 3 години в “МБАЛ – Шумен” АД се работи по програма за оптимизиране на дейностите – ефективно използване на наличния сграден фонд, прилагане на по-ефективни диагностични и лечебни методи и средства, което води до намаляване на престоя на пациентите в болницата, повишаване ефективността на обслужващите звена и намаляване на общите разходи.

Юридически статут и собственост.

Обединена районна болница гр. Шумен, със заповед № РД 19–20 / 18.08.2000 година на Министъра на здравеопазването и съгласно чл. 101, ал. 1 и 5 от ЗЛЗ бе преобразувана в Многопрофилна болница за активно лечение – АД.
Със съдебно решение по фирмено дело № 867 /27. 09. 2000 г. на Шуменски окръжен съд, болницата бе регистрирана като акционерно дружество с 51% държавно участие в лицето на МЗ и 49% пропорционално на общините в областта.
С протокол № 1 от 04. 09. 2000 година е учреден съвет на директорите, а с протокол № 2 от 22. 10. 2000 година е прие Устава за дейността на акционерното дружество. Настоящият съвет на директорите е вписан в регистъра към ШОС с решения от 31.05.2006 г. и от 07.06.2006 г.
Легловия фонд на “МБАЛ – ШУМЕН” АД е 385 легла. В лечебното заведение има разкрити 791 щатни длъжности, от които: 157 висш медицински, 17 висш немедицински, 364 медицински специалисти, 253 друг персонал.

ПРИЕМ

2301_570

Приема в МБАЛ – Шумен” АД – гр. Шумен се извършва в сградата на Хирургическия блок. Необходими са около 15 минути за записването Ви като е необходимо да носите документите си за самоличност, заедно с талона от насочващия Ви лекар или лечебно заведение.

ПРЕСТОЙ

В отделението ще се погрижат да получите стая. Проявете разбиране в случаите когато желанията Ви за определена стая не се осъществят, особено когато не става въпрос за спешен случай.
Всеки пациент получава стая при приемането му за целия болничен престой. За допълнителна информация можете да се обърнете към обгрижващия персонал.
Обгрижващият персонал ще Ви обясни и правилата и графика в отделението. Лекуващия лекар ще Ви разясни направените изследвания, както и начина на провеждане на терапията. Чувствайте се свободни да задавате въпроси по всяко време. Информация на трети лица, включително и на най-близките Ви роднини, ще бъде дадена само след Вашето съгласие.

Часовете за хранене в болницата са както следва:
* Закуска от 7:00 до 7:30 часа
* Обяд от 12:00 до 12:30 часа
* Вечеря от 17:30 до 18:00 часа

Храненето се извършва в столовата към кухненския блок в отделенията. За болните, чието здравословно състояние не позволява придвижването им до столовата, храната се поднася в болничната стая от медицинска сестра.
В “МБАЛ_-Шумен” гр. Шумен има възможност да се храните извън отделението и болничната стая. До главния вход на Хирургическия блок има магазин за хранителни стоки, както и павилиони в района. В партера на болницата до главния вход са разположени автомати за топли напитки. В случай че желаете, можете да напуснете отделението и да се разходите из парка на болницата.

Свижданията в отделението са всеки ден от 17 до 19 часа
В интензивни отделения се допускат свиждания само на най-близки роднини, като часовете се определят в зависимост от състоянието на пациента. Молим не носете цветя и включени мобилни телефони в интензивните отделения.

НАПУСКАНЕ

Напускането на болницата е важен момент, затова не пропускайте:
* Свободен разговор с Вашия лекуващ лекар;
* Рецептите, които да Ви бъдат изписани;
* Насрочване на дата за контролен преглед;
* Информиране на близките за деня на изписването Ви;
* Организиране на транспорта от болницата до дома Ви;
* Да не забравите някои от личните си вещи;
Известете обслужващият Ви персонал, че напускате болницата.

ПРАВА

Спазвайки установените мерки и правила в болницата Вие можете да дадете своя принос за успешно протичане на диагностично-лечебния процес. От особена важност е да уважавате другите пациенти в стаята, като съблюдавате указанията на персонала и Правилника за вътрешния ред. Имате и възможност да информирате обслужващия Ви персонал, лекари и сестри за извършени, както и за предстоящи манипулации и медицинските изследвания.
Ще сме Ви благодарни и ако дадете своето мнение и препоръки за подобряването качеството на цялостната дейност в болницата като попълните специално разработена за целта анкетна карта. Такава ще получите в отделението, като не забравяйте след попълването и да я предадете на някоя от сестрите или сами да пуснете попълнената карта в пощенската кутия, намираща се в приземния етаж на болницата (до Касата).

УСЛУГИ

* Платен транспорт без придружител с носилка – до друго лечебно заведение или до входа на посочен адрес – заявки чрез старшата медицинска сестра
* Библиотека – Намира се на 12 етаж на Хирургическия блок. Разполага с богат асортимент от художествена, медицинска литература, вестници и списания.

* Автомати за топли напитки – павилиона пред южния вход на Хирургическия блок
* Храна по заявка – от предния ден чрез старшата медицинска сестра на отделението
* Закуски, напитки, вестници – магазини в двора пред Терапевтичен блок, на партера на Хирургически блок, в топлата връзка между двата блока
* Стоки от първа необходимост – Павилиона пред южния вход на Хирургически блок.
* Телефон – автомати на Булфон и Мобика на входовете на Терапевтичен и Хирургически блок
* Интернет телефон – в павилион до Инфекциозно отделение
* Ксерокс – в Деловодство на входа на Хирургически блок
* Административни услуги – издаване на дубликати от Епикризи, Служебни бележки, Удостоверения – от старшата медицинска сестра на отделението
* Освидетелстване от съдебен лекар
* Православен параклис – “Предлагаме на Вашето внимание възможността да използвате услугите на богослова към “МБАЛ-Шумен”АД или да посетите параклиса на ІІ етаж на Терапевтичен блок. Всеки работен ден от 8,00 – 10,00 ч. и 14,00-16,30 ч. От 10,00 – 14,00 ч. богословът може да бъде на разположение на пациентите в болничните стаи на отделенията.

РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

Родилно отделение е основно отделение в структурата на “МБАЛ – Шумен”- гр. Шумен и е акушеро-гинекологично отделение, включващо още три функционално и организационно свързани отделения: неонатологично отделение, отделение патологична бременност и отделение гинекология. Всички са обединени от обща цел – опазване, съхранение и лечение на майчиното и детското здраве.

МЕДИЦИНСКИ ЕКИП

ЛЕКАРИ

Д-р Ивелина Маринова Динева – старши лекар, специалност “Акушерство и гинекология”
Д-р Емилия Здравкова Антонова – лекар, специалност “Акушерство и гинекология”
д-р Даринка Тодорова Димова– лекар, специалност “Акушерство и гинекология”
д-р Димитър Евгениев Митев– лекар, специалност “Акушерство и гинекология”

Старша акушерка

Гинка Лозанова Стоичкова

Акушерки – 19 бр.
Санитари – 13 бр.

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

Два кардиотокографски монитора “ Пакард”
Анестезиологичен апарат “Пенлон” – прима 102
Ехографски апарат “Контрон”
Реанимационен кът за новородено – “Бейби терм” на Дрегер

ОСНОВНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

Ръководене на нормално раждане – по клинична пътека
Раждане чрез Сeкцио Цезареа
Диагностика и лечение на интрапартални и ранни усложнения на неоперативната раждане
Лечение на непосредствени и ранни усложнения на акушерски, оперативни или други лечебно-диагностични намеси.
Диагностика и лечение на усложнения на в следродовия период на майката
Специализирана денонощна консултативна помощ
Учебно-квалификационна дейност – база за специализация на лекари по акушерство и геникология и обучение на студенти от Медицински колеж – гр. Шумен
Родилно отделение Шумен отговаря на критериите “Болници – приятели на бебетата” по програмата на УНИЦЕФ и Световната здравна организация.
Обслужване на родилки с тежки усложнения от Районните болници в гр. Нови пазар и гр. Велики Преслав както от целия регион на областта.

ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ

Отделение “Патологична бременност” разполагас 20 легла Негови приоритети са съвременното кардиотокографско и ехографско мониториране на високо-рискова бременност и нейното лечение. Работи се по всички утвърдени от НРД клинични пътеки, като предписани аборти по медицински показания и др. Консултативната и лечебната дейност е осигурена денонощно от дежурен лекар и акушерка.

Изборът е Ваш!

МЕДИЦИНСКИ ЕКИП

ЛЕКАРИ

Д-р Георги Антонов – старши лекар, специалност “Акушерство и гинекология”
Д-р Адреан Дамянов – лекар, специалност “Акушерство и гинекология”
д-р Татяна Колева Цанкова – лекар, специалност “Акушерство и гинекология”
д-р Станислава Кузманова Георгиева – лекар, специалност “Акушерство и гинекология”

Старша акушерка

Веска Минчева Райчева

Акушерки – 7 бр.
Санитари – 6 бр.

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

* кардиотокографи
* ехограф

ОСНОВНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

Основни дейности
* диагностика и лечение на всички заплашващи състояния бременността;
* лечение на тежки състояния на бременността – прееклампсия плацента превия.

Други дейности
* обучение на бременни и подготовка за раждане

ЗА КОНТАКТИ:

град Шумен, улица: Васил Априлов №63
тел: 054/ 800 733
тел/факс: 054/ 800 751