Майчин дом

Майчин дом – гр. София

Какво предлага “Майчин дом” на бременните и раждащите жени?

В “Майчин дом” всички стандартни акушеро-гинекологични дейности – гинекологични прегледи, консултации на бременни жени, раждания се извършват на ниво от високо квалифицирани специалисти.
“Майчин дом” предлага и уникални дейности, които не се практикуват от други болнични заведения в България.

Какво предлага “Майчин дом” на жените, имащи проблеми със забременяването?

1. “Майчин дом” разполага с единствената по рода си в България спермална банка.

2. Извършва се лечение на стерилитет – оперативно и консeрвативно.

3. Болницата разполага със секция за нови репродуктивни методи – ин-витро.

4. Извършват се високо специализирани имунологични изследвания и консултации с профилирани специалисти (андролози, ендокринолози и др.).

5. Какво предлага “Майчин дом” на жените с проблемна бременност?

6. Единствено в “Майчин дом” се извършват имунологични изследвания при пациентки с необяснима повтаряща се загуба на бременността. Прилаганите методи на лечение са най-съвременни.

7. Жени със заболявания, свързани с бременността, се насочват според нормативните документи на Министерство на здравеопазването.

8. “Майчин дом” разполага с уникална медико-генетична лаборатория, която е специализирана както в генетичните изследвания, така и в молекулярната патология – откриват се генни дефекти, наследствени болести.

Какво предлага “Майчин дом” на жените с проблемно раждане?

1. Осигуряват се условия на раждащите със сърдечно-съдови заболявания. При необходимост се извършват съвместни оперативни намеси с болницата “Света Екатерина” (известна като клиниката на проф. Чирков).

2. “Майчин дом” е единственото болнично заведение, в което са осигурени условия за безпроблемното раждане на майките-диабетички и въобще на жени с нарушена обмяна на веществата.

3. При тежки хипертонични нарушения (прееклампсия) и при тежки изоставания в растежа на плода (ретардация) се проследява развитието на бременността с най-съвременни средства. Това създава възможност да се определи оптималният момент за раждане.

4. В “Майчин дом” се намира най-добрата клиника за интензивно лечение на новородени деца с ниско тегло – всички недоносени деца от София и Софийски район се раждат тук.

5. “Майчин дом” предлага възможност за инвазивно и неинвазивно изследване на жени с Rh-несъвместима бременност.

6. “Майчин дом” предлага широк спектър от изследвания – инвазивни и неинвазивни, свързани с пренаталната диагностика на хромозомни и генни дефекти.

Инвазивни диагностични изследвания – предлагат се на бременни в рискова възраст (над 35 години) и на жени, родили дете с увреждания.

1. Биопсия на хориона (плацентата) през третия месец на бременността.
2. Амниоцентеза (изследване на околоплодната течност) през четвъртия месец на бременността (16-20 седмица на бременността).
3. Кордоцентеза (изследване на кръв от пъпната връв на плода след 20 седмица).
Изследванията се правят след т.нар. “информирано съгласие”, т.е. само и единствено след съгласие на пациентката.
Диагностицирането на синдрома на Даун може да бъде осъществено още в четвъртия месец на бременността. При установяване на заболяването, по желание на пациентката, бременността може да бъде прекъсната.
Неинвазивни скринингови изследвания – предлагат се на всички бременни. Те включват кръвни и ултразвукови (вкл. доплер) изследвания.

Може ли жената да избере екипа, при който да ражда?

При оказване на болнична медицинска помощ по избор на пациентките срещу заплащане, те имат право на предпочетен от тях лекар или лекарски екип.
Пациентки, които по право се лекуват безплатно, могат да изберат лекар или лекарски екипи срещу заплащане – 100 лв.

Предлага ли се епидурална анестезия за обезболяване на раждането?

“Майчин дом” предлага епидурална аналгезия за обезболяване на раждането, която може да се приложи по медицински индикации или по желание. Когато това е по желание на пациентката, цената е 100 лв.

Какви са цените за нормално раждане и за раждане с цезарово сечение, когато това става по избор на раждащата жена?

В “Майчин дом” на лица, когато е по техен избор, посочената болнична медицинска помощ се оказва срещу следното заплащане:
Вагинално раждане – 300 лв.
Цезарово сечение – 500 лв.

Какви други платени услуги се предлагат за раждащата жена?

За използване на самостоятелна стая със санитарен възел, телевизор, хладилник, телефон – 20 лв. на ден.

По-особени случаи по отношение на заплащането?

Не се заплаща допълнителна медицинска помощ в случаите, когато е настъпило усложнение на състоянието в хода на лечението по избор, както и в резултат на възникнала вътреболнична инфекция.
За престой в клиниката “Майчин дом” за изследване или за консервативно лечение, което се извършва по желание на пациентката – 30 лв. на ден.

Допуска ли се присъствието на бащата по време на раждането?

“Майчин дом” разполага с индивидуално оборудвано родилно помещение. При желание от страна на бъдещия баща може да се осигури неговото присъствие.

Къде остава бебето след като се роди?

До стаите, в които са настанени родилите жени, са разположени допълнителни помещения, предназначени за бебетата. По този начин се осигурява постоянният контакт между майката и нейното дете.
В случай че майката е претърпяла операция и не се чувства добре, новороденото се настанява в детско отделение.

Кога става записването на името на бебето и какви документи са необходими?

Записването на името на детето става по време на престоя в болницата. Необходими документи:

* При сключен брак личната карта на майката е достатъчен документ.

* Ако няма сключен брак, но бащата признава детето, са необходими личната карта на бащата и нотариално заверена декларация за припознаване.

Кога става изписването на родилката и бебето?

Изписването при нормално протекло раждане става след 4-5 дни. Изписването при раждане с цезарово сечение става след 7 дни.

Колко бебета годишно се раждат в “Майчин дом”?

За 2000 г. родените в “Майчин дом” бебета са приблизително 3600.

В кои случаи бременната и раждащата жена има право на безплатни медицински услуги в “Майчин дом”?

1. Всички пациентки от София имат право да родят безплатно в “Майчин дом“. Това се отнася за нормално раждане и раждане с цезарово сечение по медицински показания.

2. Специализирана извънболнична помощ (поликлинична) по акушерство и гинекология се оказва безплатно на лицата, насочени от ТЕЛК и НЕЛК за изследвания и консултации във връзка с експертизата на работоспособността им, а за всички останали случаи – срещу заплащане.

3. Безплатна хоспитализация за акушеро-гинекологична помощ да се извършва, както следва:

* Планова хоспитализация за жителите на областите: Видин, Монтана, Враца, Кюстендил, Благоевград, Перник чрез съответните многопрофилни болници за активно лечение.

* Планова хоспитализация за жителите от цялата страна, чрез междуобластните болници от градовете с медицински университети.

* Планова хоспитализация по акушерство за лица над 18 години, жители на следните райони на град София: Оборище, Изгрев, Лозенец, Триадица, Студентски, Нови искър, въз основа на медицинско направление за хоспитализация от лечебно заведение за извънболнична помощ.

* Планова специализирана хоспитализация по акушерство и гинекология за жителите на всички райони на град София чрез многопрофилните и специализирани болници, когато не може да се постигне желаният диагностичен и/или лечебен ефект.

4. Хоспитализация по неонатология от “СБЛАГ – “Света София” ЕООД към клиника по неонатология на “СБЛАГ – “Майчин дом” ЕАД за нестабилизираните случаи.

Какви задължения има лекарят, приел пациент за оказване на медицинска помощ по избор?

Всеки лекар на “Майчин дом“, приел пациент за оказване по избор на болнична медицинска помощ, е длъжен да го уведоми и да му разясни:

* цената на медицинските услуги;

* случаите, когато лицата заплащат медицинската помощ;

* начина на заплащане на медицинската помощ;

* както и до го уведоми за медицинската помощ, която ще му бъде оказана.

Лекарят информира пациентката, че всички изследвания се правят след “информирано съгласие”.
При постъпване в лечебното заведение за болнична помощ се изготвя предварителна сметка за стойността на лечението. Окончателната сметка за оказаната медицинска помощ се изготвя след приключване на лечението в четири екземпляра: за пациента, за касата, за счетоводството на лечебното заведение за болнична помощ и за история на заболяването. Надвишените авансово платени суми се възстановяват от лечебното заведение при изписване на болния.

Регистратура: 9172355 и 9520294;
Приемен кабинет за раждане: 9172640;
Каса за платени услуги: 9172278