Света София

МБАЛ “Света София”

История

През 1992 година бе регистриран Медицински център ”Света София” с три кабинета: ортопедия и травматология, акушерство и гинекология и вътрешни болести. За този период от време специалистите, работещи там завоюваха добри позиции благодарение на високи медицински умения, грижи за пациентите и водещи медицински технологии. Естествено продължение на започнатата от екипа от лекари доболнична специализирана медицинска дейност беше създаването на модерно лечебно заведение, което да даде възможности за осъществяване на лечебна и диагностична дейност в уютна, модерна обстановка с оборудване на най-съвременно ниво и осъществяването на лечение от специалисти с европейска квалификация. През май 2004 година бе поставена първата копка на болница “Света София. На 07.04.2006 година врати отвори Медицинския център ”Света София”, а на 09.05.2006 година официално получи разрешение за работа болничният стационар.

Структура


I. Диагностично-консултативен блок

1. Регистратура и информация

2. Кабинети за специализирана медицинска помощ

*
o Акушерство и гинекология
o Вътрешни болести
o Ортопедия и травматология
o Хирургия и урология
o Офтомологичен кабинет
o Неврология и психиатрия
o Очни болести
o Детски болести и неонатология
o Ултразвуков кабинет
o Ендоскопски кабинет
o Физикална терапия и рехабилитация

3. Медико-диагностични лаборатории

Патоморфологична лаборатория

II. Стационарен блок

* Отделение по вътрешни болести
o Кардиология
o Гастро-ентерология

Сектори:
* Отделение по акушерство и гинекология
* Отделение по ортопедия и травматология
* Отделение по съдова хирургия
* Отделение по обща хирургия
* Отделение по офталмология
* Отделение по анестезиология и интензивно лечение
* Отделение по образна диагностика
* Отделение по физикална терапия и рехабилитационна медицина
* Клинична лаборатория

III. Вътреболнична аптека

IV. Централна стерилизация

V. Административно-стопански блок

VI. Учебно-преподавателски и научно- изследователски отдел

Съвет на директорите

1. Христо Димитров Мазнейков – УПРАВИТЕЛ
2. Валентина Илиева Мазнейкова – ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ
3. Адриана Иванова Илиева – Главна медицинска сестра

Телефон за контакти

028184600/028184608

Регистратура

http://www.mbal-sofia.com/