АГБ Варна

Акушеро-гинекологична болница – гр. Варна

Единствената специализирана Акушеро-гинекологична болница извън столицата разполага с:

* родилно отделение
* отделение за консервативна гинекология
* отделение за оперативна гинекология с възможност за миниинвазивна лапороскопска хирургия
* отделение за патологична бременност
* детско отделение с интензивен сектор за отглеждане на увредени и недоносни деца
В болницата са оборудвани две родилни и три операционни зали, физиотерапия, клинична лаборатория и рентген като по този начин са създадени всички условия за нормалното протичане на лечебния процес.

Към родилно и гинекологично отделение са обзаведени апартаменти с телефон, телевизор и хладилник, които са на разположение на пациентките срещу заплащане и им се предоставя възможност за свиждания с близките през време на болничния престой.

В болницата функционира специализиран консултативен център с оборудвани кабинети по:

* стерилитет
* профилактика и ранна диагностика на неопластични заболявания на * женските полови органи
* детска гинекология
* геронтология
* семейно планиране
* застрашен плод
* късно проследяване на рискови новородени
* предоперативна подготовка

От април 1994 година във варненската АГ болница екип от висококвалифицирани специалисти – доц Козовски, доц. Маркова, доц. Андонов и др., работи по най-съвременните европейски и световни методи в областта на асистираната репродукция /ин витро/. Прилаганите нови методи дават ефективност и при тежки случаи.

Варненската акушеро-гинекологична болница е и база за обучение на студенти, стажант-лекари и специализанти.

За контакти:

Варна
бул. Цар Освободител 150
тел. 052 22 10 96 – директор
тел. 052 63 41 36 – зам.-директор по икономическите въпроси
тел. 052 22 83 57 – зав. катедра АГ
тел. 052 22 62 15 – централа