МБАЛ Варна

МБАЛ “Св. Анна-Варна” АД

Училище за бъдещи родители

Училище за бъдещи родители” е безплатно и може да се посещава не само от бременни, но и от техните близки. В училището бременните получават необходимите знания и практически умения за благоприятното протичане на бременността им, раждането и следродовия период. Училището е организирано от началника на родилно отделение д-р Стефан Скочев и акушерки при активното съдействие на МБАЛ “Света Анна – Варна” АД.Екипа от акушерки обучава бременните в подготовка за раждането, техники за безболезнено раждане, първи грижи за новороденото.

Телефони за контакти:

началник родилно отделение: 6926 – 774
старша акушерка: 6926 – 597
манипулационна: 6926 – 238

Работно време:
2 пъти в месеца (на 15 и 30 число) от 17 часа
Местоположение:
приземния етаж на хирургичния блок