Трявна

Трявна

ЦДГ “Светлина”
ул. “Васил Априлов” 1
0677/25-43

ОДЗ “КАЛИНА”
ул. ”Възрожденска” 14
0677/30-88

Плачковци

ЦДГ “8 МАРТ”
ул. “Бедек” 16
06779/2288