Сервиза за компютри – как се формира цената?

Сервизът за компютри трябва да се използва винаги, когато възникне проблем с вашия компютър. Сервизът за компютри е мястото, където ще получите квалифицирана помощ за всеки един проблем свързан с вашия компютър. Както и при ремонта на всичко останало, така и при този на компютрите най-важното нещо за клиента е услугите, които получава да съответстват […]
Continue reading…

 

Правила на компютърната етика

Комуникацията между хората става все по-динамична и бърза Повишената достъпност до информация има своите предимства, но неоторизиран достъп е заплаха за сигурността на данните. Границата между добро и лошо при използване на технологията е замъглено и това налага нуждата от създаването на правила на компютърната етика. Компютърът трябва да служи, а не да вреди! Компютърът […]
Continue reading…