Работно облекло за ръце – специални ръкавици

Част от специалното работно облекло, което се изисква в много предприятия, държавна или научна дейност, медицински центрове и други, са ръкавиците. Те основно защитават ръцете на служителя или работника или пък не позволяват нездравословно съприкосновение с микроби и други вторични продукти пациент-лекар. Могат да бъдат няколко вида: сезонни, според приложението и според предназначението и функцията […]
Continue reading…