Идеята тим билдинг

Добрият ръководител се стреми да управлява своите подчинени с такт, разбиране и дипломатичност, той има стратегия за мотивация и поощряване и изгражда стабилни служебни отношения. Много често при цялото старание на ръководството работата не върви. Причините за това могат да бъдат комплексни или дълбоко скрити. Да изградиш сплотен и продуктивен екип е предизвикателство и дело […]
Continue reading…