4-годишните задължително на детска градина от 2016г.

Един от най-обсъжданите проектозакони напоследък е този за училищното и предучилищното образование, който беше приет в парламента. Според новия закон родителите ще бъдат задължени да водят децата си на детска градина от годината на навършване на 4-годишна възраст. Министър Игнатов мотивира решението си с това, че държавата трябва да поеме ангажимент към определени рискови социални […]
Continue reading…