Всички те отчитат по-ниска рентабилност. Всички банки отделят големи суми средства (най-високи за десетилетие) в подготовка за неизпълнение на заеми, които очакват да настъпят поради глобалното блокиране.

Безработицата е водещият показател за бъдещи доходи. След два месеца на блокиране, през февруари Китай отчете градска безработица от 6.2 процента (спрямо 5.3% през януари). Тази цифра е най-високата отчетена за 20 години.

Официалните данни на китайското правителство не включва така наречените работници мигранти.

Един анализатор изчислява, че ако разхлабите строгата дефиниция на безработицата, използвана от официалната статистика, равнището на безработица може да достигне до 26 процента .

 

САЩ са изправени пред подобен проблем . Откакто е обявена националната извънредна ситуация, около 26 милиона души са подали заявления за осигуряване за безработица. Някои икономисти оценяват, че реалната безработица може да достигне 20 процента до края на април.

 

Как ще изглежда възобновяването на икономиката?

Възобновяването на икономиката ще бъде бавно и постепенно. Производството може да се възстанови първо, докато възстановяването на физическата търговия на дребно ще бъде по-бавно от очакваното.

Досега в Китай видяхме, че:

  • С възстановяването на икономиката производствените дейности се възстановяват най-бързо. Независимо от това, търсенето на стоки и услуги все още е крехко – поради факта, че по-голямата част от света все още е в режим на блокиране.
  • Хората не посещават магазини на дребно поради опасения от повторно заразяване и опасения от съкращения, което поставя потребителите в режим на пестене на пари. В резултат на това възстановяването на приходите в секторите на дребно и услугите е по-бавно от очакваното. Тази тенденция е особено актуална в Индия, където секторът на услугите допринася за около половината от БВП.

 

Минимизирането на загубите на работни места е първи приоритет

 

Правителственият стимул за гарантиране на намаляване на загубите на работни места е много важен. Всички тези програми дават стимул над стотици милиарди долари.

Досега Индия е поела 23 милиарда долара (или 0,7 процента от БВП) под формата на здравно осигуряване за здравни работници, парични преводи, безплатна храна и разпределение на газ.

 

Обобщаване на общата подкрепа както във фискалната и паричната политика като процент от БВП