Орлин Алексиев

За всяка една общност  от ключово значение са местата, където тя може да се докосне до традиционната си (и не само) култура.  Потърсихме Орлин Алексиев, председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ), за да разберем как се справя Столична община в това направление.

СОПФ е агенция, която се занимава с акумулирането на средствата, постъпили в следствие на приватизация на общинско имущество. Управлява се от Съвет за управление, който се състои от 14-членен състав, а негов председател е Орлин Алексиев – общински съветник от ПП ГЕРБ.

Постоянна цел на Столична община е разкриване и използване потенциала на изкуствата, културата и творчеството в София, заяви Орлин Алексиев. Ето защо главните приоритети в областта на културата са в посока развитие на инфраструктурата във всичките й аспекти: като материална база, информационни дейности, финансови инструменти и човешки ресурси; прилагане на иновации и проактивно отваряне в културните процеси; фокусиране върху образованието и способността за активно развитие и участие.

СОПФ финансира проекти в областта на културата. За период от 2015-2018 година са отпуснати над 2,3 млн. лева. Орлин Алексиев обясни, че средствата са насочени в четири направления:

  • За ремонти в общински сгради, в които са настанени читалища
  • Строително-монтажни работи и закупуване на апаратура за общинските театри,
  • За ремонти и преустройства на помещения в художествени галерии
  • За извършване на ремонтни дейности в други общински сгради с културно, образователно или просветно предназначение.

Предоставените средства за ремонти са над 1,1 млн. лева,  с тях са извършени дейности в читалище „Черноризец Храбър”, читалище в район Лозенец,  НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1926“ в квартал Враждебна и в читалищна сграда в село Горни Богров. В  НЧ „Елин Пелин – 1926“ в село Бусманци са приложени мерки за енергийна ефективност, а на салона на НЧ „Светлина – 1928”, село Лозен, е направен ремонт.

За същия период СОПФ е отпуснал общо 384 хил. лева, за общински театри. Средствата са за подмяна на климатичната инсталация и за закупуване на сценично оборудване на МГТ „Зад канала” и за доставка на осветителна техника за театър „Възраждане“, допълни Орлин Алексиев.

За поддръжка и обновяване на общинските центрове за изобразителни изкуства от Фонда са осигурени 157 хил. лева, вложени в неотложен ремонти в СГХГ и галерия „Васка Емануилова“ – филиал на СГХГ, за преустройство на фоайе и видеонаблюдение на галерия “Дечко Узунов“.

Финансирането на ремонтни и преустройствени работи в сгради и помещения с културна насоченост, извън изброените по-горе групи, е малко над 600 хил. лева и включва подмяна на абонатна станция в Софийска градската библиотека на площад „Славейков“ № 4, преустройства на сградите на ОКИ „Средец“ за Център за изпълнителски изкуства и на ОКИ Дом на културата “Искър” с цел създаване на Детски център. Финансирани са проекти за ремонтни дейности в къща-музей „Н. Балкански“.

През 2018 г. стартира реализацията на един от най-крупните и перспективни проекти на Столична община – преустройството на бившата топлоцентрала на НДК за Център за изкуствата. Началното финансиране е в размер на 350 хил. лева, допълни  Орлин Алексиев.