Какви са изисквания за  да ви бъде отпуснат бърз потребителски заеми

 

Трябва да правите разлика между изискванията за заемоискателите, които търсят мини кредити и такива, които биха искали да изтеглят бързи потребителски заеми в по-големи суми. Вторите надхвърлят често сумата над 3000 лева, а това променя някои от условията и изискванията на небанковите компании.

 

Общите изисквания за кандидатстване за кредити следва да са ясни на българските граждани. Те трябва да имат валидна лична карта, да са пълнолетни и да влизат в категорията платежоспособни. След това, независимо дали търсите заем от банка или от небанкова компания, условията и изискванията започват да варират. Вариациите зависят от кредитните политики на такива финансови институции, като от най-голямо значение е потенциалните клиенти да успеят да се ориентират в съдържателните разлики.

 

Въпреки вариациите възможно е и други изисквания да се припокриват. Например за безпроблемното получаване на заема трябва да имате добра кредитна история. Тя ще бъде проверена надлежно от кредиторите след вашето заявление.

 

Може да видите оферти от небанковите фирми, които са свързани с възможността за кандидатстване без поръчители, с по-занижени критерии за обезпечение, но това си има своята цена. Тя се калкулира в крайната сума, която ще изплатите. Това е един вид гаранцията на такива компании, че те ще са на печалба след реализирания заем. Гаранцията идва от евентуални такси, клаузи в договора, такса за бързо разглеждане на документите и други такива.

 

Бързи потребителски кредити в по-големи суми се отпускат когато покриете всички изисквания, независимо от компанията, в която кандидатствате. Затова трябва много добре да проучите всяка оферта, защото дори небанковите фирми, които отпускат по-големи пари имат строги правила. Услугата е по-бърза, но и достатъчно скъпа като крайна цена, затова много добре трябва да направите сметката си за какво точно ще използвате тези пари.

 

За какво да внимавате? Преди да подпишете окончателно документите, задължително прочетете какво пише в договорната част, независимо какво сте прочели предварително в сайта на избраната небанкова компания. Ръководете се от събраната информация и следвайте плана си за реализацията и връщане на парите по схемата, която предварително сте създали.

Източник: http://creditportal24.com/bg