Когато дойде време за строителство, трябва да планираме вертикалните наклони на терена и на двора, където ще се строи. И да се определят зоните, които ще бъдат свързани. Това става най-добре когато терена се заснеме геодезически, така се гарантира, че всичко ще се изпълни по предварителен план. Важно е също да се определи как ще се извършат изкопно-насипните работи, особено ако терена за строеж има денивелация.

Така че, след основните дейности по строежа на къщата, когато всичко е приключено, тогава е най-добре да се направи вертикална планировка на дворното пространство. Първо трябва да се прекарат тока, водата, подземните комуникации, различни кабели, поливна система, ако се предвижда такава. Няма да е лошо, при наличие на подпочвени води, да се помисли аа изграждането на дренаж.

Ако на места наклонът е голям, за по-голяма безопасност трябва да се направят подпорни стени! И то още в началото. Те могат да бъдат всякакви, според конструкцията си: от бетон; зидани с камъни и цимент; дървени и тропи и др.

Ако се наложи изграждането на няколко подпорни стени, тяхното разстояние една от друга, трябва да бъде съобразено с наклона на терена. Не е добре да се допускат височини над метър. При такива стени нивото на безопасност е по-малко, а и струват по-скъпо.

Друг етап от вертикалната планировка включва наклона за подстъп на автомобили, алеи за пешеходци и стълбищата. Трябва да се избере начина и мястото за преминаване през двора. Така ще се осигури по-лесен достъп до всяка зона и нейното правилно планиране. Един двор изглежда много стилен и красив, ако има различни плавни или криви линии.

Част от строителството включва и да се определи каква ще бъде повърхността на терена. С какво ще бъде облицован и ще има ли зелени площи. Тук всеки наклон е от значение, защото от това зависи оттичането на водата. Хубаво е предварително да направите 3D модел. Така ще знаете в детайли какво ще се случи и дворът ще бъде по-хубав и по функционален.

Източник: https://impress-design.bg