биткойн

През 2008 година Сатоши Накамото става баща на технологията блокчейн и така се появява Биткойн. Към момента вече някои страни са приели криптовалутата и са взели решение да направят законодателна рамка, която да регулира функциите с Биткойн. Първата такава страна е Япония.

На 01.04.2017 г. виртуалната валута се превръща в юридически приета валута за разплащания. Постепенно голяма част от социалните европейски структури започват да я приемат, но за да се използва по-ефективно се налага промяна в законодателството на отделните държави.

Централната Банка в Индия също мисли да започне да внедрява блокчейна като нова система в банковата сфера.

  1. Страни, в които електронната валута се регулира.

    Това са държави с дадена законодателна рамка, която взема отношение към криптовалутата, макар все още да не я считат за реална валута, както японското правителство. Значителна част от държавите във всички континенти заемат такава позиция. В Съединените щати, примерно, CFTC диференцира Биткойн за стока, а финансовото министерство го смята за парична услуга (MSB). Никой правителствен орган не възприема Биткойн за валута, макар че той следва да фигурира в данъчните декларации.

В ЕС голяма част от държавите разполагат с наредби относно криптовалутата, с което се цели ограничаване риска от злоупотреби като пране на пари, но не се наблюдава тенденция той да получи своята легитимна рамка като валута. Така стоят нещата в Южна и Северна Америка.

Азия и държави от Океания също разполагат с мониторинг във връзка с Биткойн и останалите виртуални валути, като те също са насочени към минимизиране риска от икономически злоупотреби. Регулацията на криптовалутата в Русия се основава вече на нормативна база, като Централната Банка я идентифицира като актив.

  1. Къде се забранява Биткойн?

Шест са държавите, в които той се забранява и се смята, че света е изключително далече от времето, в което ще има единна, обща цифрова парична единица. Например, Исландия е една от тези страни. Парадокс представлява фактът, че именно в нея са най-значимите мини на криптовалутата, но на гражданите й е забранено да изпълняват сделки с нея. Хората в Исландия могат да упражняват копаене на Биткойни, но не и да го разменят за чужда валута. Според специалисти, това е начин да се спре изтичането на средства от страната към чужбина. Останалите държави, които не разрешават да се купува Биткойн са Еквадор, Киргизстан, Виетнам, Бангладеш и Боливия.

  1. Какви промени в законодателството се очакват в скоро бъдеще?

Мнозинството от хората са разделени в две групи. Едните смятат, че криптовалутата е нещо като революция срещу манипулативните и несправедливи действия на банките и че връщане назад няма. Те вярват, че времето, в което физическите пари ще изчезнат е настъпило и че просто в света ще има много криптовалути, които ще могат да се разменят, както до сега националните валути. Втората група хора смятат, че този момент може и да дойде, но все още човечеството е много далече от него. Тя откриват много недостатъци на криптовалутите, например, че децентализираното естество прави регулацията му сложна, когато не е под контрола на централните банки. Други аргументи се свързват с факта, че за да има обща, световна електронна валута, следва тя да има особено високо ниво на достъпност. В света има области и цели държави без електричество и чиста питейна вода, да не говорим за Интернет.

Експертите също не са единодушни. Остава всеки сам да си направи заключението дали банките или хората заслужават да държат контрола върху паричното предлагане.