Общата форма на силуета може да концентрира и излъчва непреклонност и твърд характер, да демонстрира потенциална сила, борбен дух, сериозен тон и делова респектираща организираност. Тези характеристики са закодирани в линиите, бележещи общата форма, в динамиката й, в нейните специфики като размери и съотношения, във взаимовръзките между отделните форми, които обобщава.
Стегнатата и вталена силуетна линия, издължената форма и доминиращите
вертикални членения създават впечатление за лаконичност, премереност и изисканост.

Меката и раздвижена обща форма, представяна от силуета, наситена с ритъм,
повтарящ се или непостоянен, притежава известна лековатост и фриволност.
Силует с композиция, реализирана чрез използване на различни по характер форми, контраст между различни видове линии и повърхнини (много дребни или необичайно едри), разчленяване на общата форма на нетипични позиции, притежава екстравагантен, своенравен или непредвидим характер. И колко различни са посланията на композиционно решение, подчинено на семпли и неактивни пропорционални съотношения, на акценти и членения, ситуирани на обичайните места – съобразени с човешката фигура, изградено с форми, затворени от една по-спокойна линия. Тези белези и характеристики на силуета ни разкриват много по-обикновен, ежедневен, ненатрапчив и незабележим, скромен в своето присъствие и като емоция, образ.

Голяма част от своята изразителност и нейната сила силуетът дължи на линията, описваща общата форма. Линиите, разположени в двуизмерното пространство, представят бъдещото изделие. Те правят идеята на дизайнера видима и конкретна. Силуетът обобщава правилни или неправилни геометрични фигури правоъгълници. елипси и др. Ние ги различаваме или разпознаваме като част от повърхнина, затворена или обградена от линия. Чрез линията се представят както отделните елементи в композицията, така и завършената структура, която те изграждат. Ако се вгледаме внимателно в няколко по-различни като характер работни облекла и се абстрахираме за момент от многообразните чисто геометрични форми, които са канавата на онова, което е видимо, в силуета ще разграничим три основни групи (или вида) линии, ярко отличаващи се една от друга:
– прави – вертикални, хоризонтални, наклонени;
– криви – с постоянен радиус на изкривяването – окръжности и техните дъги;
– криви – с различен радиус на изкривяване – хиперболи, параболи и части от
тях.