Как се кандидатства за безвъзмездно финансиране ?

Може би, почти всеки от вас вече е чул от свои близки, приятели, колеги или партньори, че е получил безвъзмездно финансова помощ за своята фирма по европейски програми. Ако отговорът ви е положителен, може би и вие планирате да кандидатствате за такова финансиране, но не знаете как да изпратите своето искане, кога, къде и как.

В такъв случай сигурно искате да разберете повече за опцията да получите субсидия от европейските програми и ако е възможно да усвоите определена сума без да се ангажирате с връщането й, ще решите за какво искате да подадете заявлението си.

А, може би, сте от другата група хора, които имат определен план за започване на нов бизнес или развитие на дейността на вашата фирма, планирате съвсем конкретна инвестиция и искате да разберете как да получите безвъзмездна парична помощ.

Независимо от коя от двете групи хора сте, може да се обърнете към консултантска компания с добър административен опит в управлението на финансите от предприсъединителните и Структурните фондове на Европейския Съюз.

Тези фирми са специализирани в консултиране, разработване и управление на проекти.

Специалисти от фирмата ще направят индивидуално за вас всички документи, с които да имате максимално висок шанс за одобрение. Те ще определят опциите за безвъзмездна парична помощ за вашия нов бизнес или за развитие на вашата вече съществуваща фирма. Тези консултантски фирми ще разгледат дейността на фирмата ви и ще идентифицират нуждите ви и възможностите за развитие на вашия бизнес. След като формулират по възможно най-точен и професионален начин вашата концепция, ще ви подкрепят в комуникацията със съответните институции, от които зависи одобрението ви за европейско субсидиране. Това ще стане в рамките на следните аспекти:

– за всички нужди на бизнеса ви – за инвестиции в технологии, съоръжения и оборудване; разработване и/или въвеждане на нововъведения; за професионално обучение на служителите; работно облекло и средства за безопасност на трудовия процес; финансирано наемане на служители и т.н.

– от всички налични източници на безвъзмездна финансова помощ – националните оперативни програми, програмите за трансгранично партньорство, програмите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, директните програми на ЕК и други програми по донорство, реализирани у нас.

Кредитните консултанти могат да коментират с вас изискванията, предимствата и недостатъците на всички опции за субсидиране и ще ви помогнат да решите коя е най-подходящата за вашия бизнес.

Въз основа на общите параметри на вашата концепция, те могат да направят предварителна оценка (скоринг) на плана по изискванията за оценка по избраната от вас процедура за кандидатстване и ще ви обяснят какви са шансовете ви, според тях, да получите положително становище.