Виждате символи за безопасност почти навсякъде, независимо дали е във влака, в хотел, в болница или в научна лаборатория. Всеки знак се опитва да ви каже нещо, а някои от тях също са предупредителни знаци, като общия символ на черепа и кръста, който ви предупреждава срещу опасност. Друг пример е запалената цигара с преграден знак срещу нея, която означава, че пушенето не е позволено.

По подобен начин има много знаци за безопасност, които се поставят навсякъде, но тъй като повечето хора не са наясно с тях, те ги пренебрегват. По-долу са дадени някои от често срещаните символи, които се използват главно на опасни места, като научни лаборатории или в болници, както и техните значения.

Това са тези, които гарантират вашата безопасност и здраве. Например, ако има пожар в сградата, тогава символът за спасяване на пожар ще ви покаже къде трябва да отидете.

 

Научни символи за безопасност

Докато посещавате или работите в лаборатория, важно е човек да знае всички символи, тъй като една грешна стъпка може да бъде опасна както за вас, така и за другите около вас. Дадено по-долу са някои от символите, които ще забележите главно в научна лаборатория.

 

Предупреждение или опасност

На някои места ще видите жълта дъска с черен триъгълник с черен възклицателен знак вътре. Под триъгълника ще има текст в черно на жълт фон. Това е символ за предпазливост, който предупреждава хората за опасностите на работното място. Понякога знакът за череп и кръст също показва опасност.

 

Биологични опасности

Този символ на кръг с пресичащи се полумесеци може да бъде поставен на място, където има опасност от микроорганизми. Той предупреждава хората, че ако влязат там, има шансове човекът да се зарази.

 

Радиоактивна безопасност

Ако човек без подходяща защита влиза в контакт с радиация, тогава това може да се окаже опасно. Следователно символът на черен кръг, заобиколен от три триъгълни структури на жълт фон и вграден в черен триъгълник, се използва като мярка за радиоактивна безопасност.

Електрическа безопасност

Символът с жълт триъгълник в рамките на черен триъгълник и знакът на мълния в черно предупреждава хората, че района има високо напрежение и че ако влязат в него без подходящи предпазни мерки, могат да бъдат подложени на токов удар.

Символ на смъртта: Символът на човек, ударен от мълния, предупреждава хората, че ако не бъдат внимателни, всеки инцидент може да бъде фатален. Лицето трябва да предприеме необходимите предпазни мерки, преди да влезе в тази зона.

 

Запалими взривни вещества

Понякога ще видите знаците на горящ огън, отбелязани с червено или черно на определени машини или оборудване. Този знак за безопасност в лабораторията показва, че продуктът е запалим и че трябва да се пази от огън. Картината на нещо спукано показва, че продуктът е силно експлозивен, следователно човек трябва да бъде много внимателен около него.

 

Не са разрешени мобилни телефони

Мобилен телефон с преграден знак през него забранява използването на мобилен телефон за ваша собствена безопасност. Този знак ще видите главно на бензиностанциите. Понякога радиацията от мобилния телефон може да настрои цялото място да пламти, главно места, които съдържат силно запалим материал или области, където сигналите от мобилните телефони могат да възпрепятстват някои важни сигнали като в самолетите.

 

Източник: http://okemtesting.com/