учителка и ученичка пред дъската образование

Макар медиите често да го описват, като сравнително лошо и незадоволяващо изискванията на трудовия пазар, образованието има добра страна и това е постоянството. Образователните програми в България осигуряват едно базово ниво на обучение, което е доста по-високо от базовите нива в другите страни. С наближаването на първия учебен ден, проблемите в образователната система заемат все по-голям и по-голям фокус.

Защо има недостиг на учителите?

За 2018 г. имаше недостиг на над 4000 преподаватели в средни и начални училища в цяла България, включително и София, където както твърдят от Zaedno.bg СОПФ има изграден план за действие.

Статистиката показва и друг интересен факт – средната възраст на практикуващите учители не е 30 или 40 години. Това означава, че има тенденция възрастните учители да се задържат, докато младите да се насочват извън страната или в друг бранш. Да се фокусираме обаче на числото 4000. Това е огромно число, като се има предвид, че в едно начално училище, с 4 стартиращи паралелки, има нужда от 50 учители. Това по груби сметки може да означава, че 80 училища могат да останат без нито един учител. Ако трябва да сме реалисти и учениците намаляват, като бройка драстично, така че е възможно дефицитът скоро време да няма никакво значение. Все пак няма нищо изненадващо, образованието е просто още една сфера в България, където има липса на работна ръка.

ученици с раници образованието в България

По какво липсват най-много учители?

Много ученици намират математиката и физиката за по-трудни от другите предмети. Не знаем, дали това е причината, но е факт, че най-много липсват учители точно по тези предмети. Английски език и информатика също влизат в тази класация. И двата предмета са такива, на които се набляга последните години, точно защото бизнесът изисква обучени кадри, което принуждава много училища да увеличат часовете по тях, което от своя страна създава дефицит на преподаватели. Освен това специалистите в тези области могат лесно да намерят по-високо платена работа в други браншове. Сигурно доказателство за това предположение е, че преподаватели по философия и литература не липсват в такъв процент. Просто, те не могат да си намерят толкова лесно друга работа, която да е по-добре платена. Много малко бизнеси имат нужда от този вид специалисти.

Какво може да се подобри в образованието?

Краткият отговор е по-добър ПР. Няма как държавният сектор да раздава по-високи заплати от частния. Заради това, не може да бъде конкурентно предимство заплащането. Както може би знаете, има две неща, които стимулират хората да извършват дадена дейност и да се развиват в дадена насока – парите и престижа. Последните години, образованието и учителската професия останаха в сянката на други неща, следователно малко подобрение на имиджа няма да се отрази никак зле. Как може да се направи това? Фокусът трябва да падне върху добрите новини от сферата на образованието. Трябва да се отбелязват по-шумно медалите, които получават децата при олимпиади и състезания. Освен техните имена трябва да се отбелязват и имената на учителите им. Няма да е лошо, да се даде гласност на материала и допълнителното обучение, през което учениците са минали, за да станат толкова добри, че да получат медал.

Училищата могат да се снабдят с допълнително, модерно оборудване. Освен това, организирането на събития в различните училища би се отразило доста добре на имиджа им. Защо, например, немските гимназии не канят представители на немски компании, опериращи на българския пазар, които да разказват на децата за връзката България – Германия.

С повишаване на положителното мнение за образованието ще се повиши и престижа за кариера в тази сфера. Това от своя страна ще реши проблемите на трудовия пазар. Естествено, това няма да се случи за ден или два, а трябва да е преход от поне две години.