българска граматика

Преди няколко дни беше промотирана кампанията „Бъди грамотен“, която имаше за цел да разбере грамотни ли са българските ученици. Резултатите са колкото интересни, толкова и стряскащи. В езиковите състезания по българска граматика през 2010 г., под формата на писмен тест, са се включили близо 4000 ученици от начален и горен курс, от 36 училища в столицата. За да е пълна картината, проверени са знанията и на децата от провинцията. Какви са резултатите?

Родните ученици се справяли много по-добре с английската граматика, отколкото с българската.

Малките ученици пишели по-правилно, отколкото големите. Учениците от провинцията владеели българския език много по-добре, отколкото връстниците си в столицата. Защо по-малките са по-грамотни? Според Евелина Гечева, управител на образователния портал „Академика БГ“причината за това е , че основните правописни правила се изучават до 7 клас и след това часовете по български език намаляват за сметка на литературата, чуждите езици, специалните предмети, цитира я БГНЕС.

Кой е виновен? Къде е причината? Факт е, че колкото по технически грамотни ставаме, толкова по-малко четем. Колко са хората до 30 години, които поне веднъж месечно си купуват книга? А колко са децата, които прекарват по-малко време пред компютъра, отколкото пред учебника. Факт е, че много голяма част от информацията може да се намери само в интернет. Не може да отречем, че понякога самите учебници са прекалено объркани и неточни. А колкото до английският – в някои училища чуждоезиково обучение е много по-застъпено, отколкото часовете, в които се изучава българска граматика.