стоки на лизинг

През последните години все по-популярно става пазаруването на отложено плащане или така наречения лизинг. Това се дължи на удобството, което той ни предоставя – да получим и потребяваме желаната стока веднага. Колекторските агенции като ЕОС Матрикс обаче препоръчват, че за да ползват коректно подобен финансов продукт, потребителите много добре трябва да преценят възможностите си, за да не изпаднат в ситуация, в която не успяват да плащат месечните си вноски в срок.

Какво представлява лизингът?

Най-общо казано договорът за лизинг представлява договор, по силата на който едната страна – лизингодател – предоставя правото на ползване на дадена движима, недвижима собственост, стока или услуга (актив), на друга страна – лизингополучател, срещу възнаграждение, плащано чрез отделни лизингови вноски на определени интервали от време. След изтичането на срока по договора, лизингополучателят може да стане собственик на конкретния актив. Това зависи от вида на лизинга.

Кои са най-честите причини за просрочване на вноските?

Според данни от проучването на EOS Group „Навици на плащане в Европа“ 2018г., представени от ЕОС Матрикс през септември, основната причина за просрочване на плащанията, която хората изтъкват, са финансовите затруднения. И това едва ли се дължи толкова на липса на работа (само преди няколко дни Евростат публикуваха данни, от които стана ясно, че в страната ни в момента е отчетена рекордно ниска безработица), колкото на неправилно разпределение на личните финанси.

Ето защо от колекторската агенция съветват преди да се предприеме подобна стъпка, добре да се проучат условията по договора за лизинг, а ако има аспекти от него, които не са ни напълно ясни, да поискаме информация от кредиторите. Опирайки се на опита си, от ЕОС Матрикс споделят наблюдения, че обикновено потребителят свързва задължението си с времето, в което ползва продукта. Така например, ако преди време сме закупили телевизор и той вече не работи, може да загубим мотивация да продължим да плащаме за него. Това обаче не означава, че задължението ни е отпаднало, тъй като сме подписали договор за определен срок.

„Статистиката сочи, че през последните години кредитополучателят се “подмладява“, като основна причина за ползването на финансови продукти е желанието за закупуване на някаква техника – телефони, лаптопи, таблети, телевизори и др. В същото време младите хора все още не умеят да управляват добре личните си финанси. Ето защо те често попадат в групата на просрочилите клиенти“, коментира управителят на ЕОС Матрикс Райна Миткова в телевизионно интервю за Нова Телевизия.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Gzjw60b92Jo