Бързи кредити онлайн

Историята на бързите кредити в България е от преди повече от 10 години. Тогава имаше само 2 кредитни институции в страната, които даваха бързи кредити. За тях се знаеше доста малко. Процедурата за отпускането на бърз заем беше тежка и бавна, а лихвите особено големи. Освен това, се случваше (както и сега) да има и хора, които са се сблъскали с доста неприятни случи и истории, поради невъзможността да плащат месечните си вноски.

Сега небанковите кредитни институции са доста повече, в сравнение от преди. За пари на заем вече се кандидатства дори онлайн. Условията са доста по-гъвкави и изборът от къде да получиш бързо заем е много по-голям. Освен от небанковите финансови институции, вече и банките отпускат бързи кредити. В момента вие можете да получите желаната сума пари в рамките на няколко часа, кандидатствайки без дори да излизате от вкъщи.

За този вид заеми обикновено не е необходимо да се търси поръчител, или да се изисква доказване на траен доход, не е нужно да имаш депозит в банката, срещу който да се отпуснат нужните пари. Въпреки облекчените условия, не винаги е лесно да се стигне до получаването на заветната сума, която да помогне за една бърза екскурзия, спешния ремонт у дома, наложителната смяна на колата или дори, за да се покрият битови нужди.

Банките и небанковите институции имат процедури, които помагат на потребителите. Лесно и достъпно – онлайн можете да си позволите предварително да се запознаете и проверите колко ще струва бързият кредит, какви лихви ще се натрупват, каква сума ще се върне накрая и условията за погасяването му.

Наблюдатели и специалисти от Фератум споделят, че има няколко пика годишно в търсенето на бързи кредити онлайн. От началото на януари до края на февруари, в началото на юни, към края на август, а най-големият пик е през ноември.

Гъвкавите условия за кредити дават възможност на пенсионерите да използват този тип финансиране. Съответно през последните години, поради доказани ниски пенсии хората прибягват много често до такъв тип решения. Логичен пик за зимните месеци е поради сблъскването на хората с повече непредвидидени разходи, като отопление, лекарства и празници. Съответно за летните месеци, покрай ремонтни дейности, пътувания и отпуски. През тези годишни пикове се засилва и предлагането на пари на заем онлайн. Основните причините са свързани с недостатъчно високата финансова култура на българина и неговите стандартно ниски доходи и желанието да се „покаже“ – пред приятели, колеги, роднини и пред себе си, че може да си позволи един по-луксозен или мечтан стил на живот.