ипотечен кредит

Възможности за ипотечен кредит без доказване на доходи 

Когато човек се нуждае от кредит с оптимален размер и не е убеден, че банката ще приеме неговите доходи за достатъчно високи, може да потърси помощ от кредитен консултант. Той най-добре ще калкулира дали доходите са достатъчно големи за очакваната сума.

Хубаво е да се знае, че нито един заемодател не иска да си разваля взаимоотношенията с клиентите и да присвоява собственост, на която е учредена ипотека. Банките функционират на база лихви, такси и комисионни и благодарение на тях печелят своите финанси. В никой случай банките не биха отпуснали заем на лице, на което не вярват, че може да погаси дължимата си сума в предвидения срок. Тяхната цел е гражданите да изплащат своите кредити и да теглят след това нови, а не еднократно да се стигне до усложнения и да изгубят свой клиент завинаги. Въпреки това, учредяването на ипотека, предоставя на банките сигурен гарант и те са далеч по-склонни на проявяване на гъвкава политика, отколкото при всички останали видове кредити, било то бързи, потребителски или фирмени.

Основният фактор за одобрение на кандидатурата за кредит е кредитния рейтинг на потребителите, който се проверява от кредиторите пет години назад.

Когато кандидатстващото лице е пропускало или закъснявало с плащания, това може да се окаже проблем. Още по-голям проблем може да се окаже, ако се е случвало нееднократно, а няколко последователни пъти. Гражданите, които ще кандидатстват за теглене на кредит, е добре първо да се убедят, че са изплатили всички свои задължения.

Друг особено важен фактор е редовното плащане на вноските по осигурителния стаж. В случай на регулярни просрочвания, кредитодателите могат да откажат на заявлението за кредит или да го одобрят, но при по-висока лихва. Кредитодателите смятат, че хората, които не си плащат редовно осигуровките, са с по-рисков профил.

Обикновено  доходите пред банките се доказват с документ, удостоверяващ наличието на трудови правоотношения в настоящия момент. Обикновено се изисква документ за проследяване на източниците на доходи от три до шест месеца назад. Ако те са вариращи се изчисляват чрез осредняване. Важно за кредиторите е да клиентът да работи по постоянен трудов договор и да не е в изпитателен период на настоящата си длъжност. Добре е преди да се подадат документите, човек да се договори с банката дали би проявила разбиране, ако има малки разлики в документите и месечното възнаграждение. Болнични за дълъг период, неплатени отпуски и др. могат да повлияят неблагоприятно.

Различна е ситуацията с приходите от гражданските договори. При тях банката се интересува от това дали може да ги провери назад и дали е сигурно, че потребителят ще ги получава занапред. На кредитоискателя ще му се наложи да доказва пред банката, че през следващите години, той ще продължи да получава доходите си по съответния договор, защото има и граждански договори, които след завършване на конкретната цел, не се подновяват.

Банките изчисляват доходите въз основа на годишна данъчна декларация за последната година, както и сметки за получени суми за всички месеци от последната година. Друга особеност при свободните професии и гражданските договори е дали признатите разходи по ЗДДФЛ са фактически и дали са получени в цялата им стойност.

Консултацията с кредитен консултант е добро решение, също така, при казуси с доходи от собствени фирми, свободно практикуващи професии, приходи от ренти, доходи от различни дивиденти и пр.

Експертите съветват преди човек да се опита да изтегли ипотечен кредит да обмисли добре своето решение, както и дали ще може да изплаща месечните вноски по кредита без това да тежи на месечния бюджет и на семейството. В противен случай, той може да загуби собствеността, която банката е приела за залог. Той е добре да бъде сигурен, че ще получава реално очакваните доходи от дейността, с която се занимава. Хубаво би било да обмисли и какво би станало при непланирани ситуации, например, ако остане без работа, дали има солидни финансови буфери, с помощта на които в краен случай да изплаща вноските си, докато си намери работа с еквивалентно заплащане.