рефинансиране

С предлагането на по-изгодни кредитни оферти много потребители решават да рефинансират кредитите си. По този начин се постига:

  • Намаляване на лихвените разходи по ползваните кредити – по-ниски лихви и по-ниски месечни погасителни вноски
  • Обединяване на няколко кредита – за намаляване на лихвите и улесняване на погасяването

Кредит за българи в чужбина

Този вид ипотечен кредит представлява интерес за множеството работещи в чужбина българи. В тези случаи банките изискват доказване на доходите от страната, в която се извършва дейността. При кандидатстване за такъв кредит е въжножно да се изисква допълнителна легализация на документи, предоставяне на контакт на близки в странта, като в зависимост от случая може да се изиска поръчител в страната, който с доходите си да гарантира изплащането на кредита.

Кредитите се с обезпечение ипотека върху недвижим имот собственост на кредитоискателя, като не се изключва изискването за депозит в размер на няколко погасителни вноски. Размерът на кредита се определя индивидуално от политиката на всяка отделна банка, като много често за тези кредити се иска по-висок размер на собственото участие и кредита е с по-нисък размер спрямо пазарната оценка на имота.

Други видове целеви кредити

Кредитният пазар предлага и ипотечни кредити с целева насоченост за развитие в сферата на селското стопанство. Там също има стриктно следене как се използват отпуснатите средства.  Такива кредитни продукти обаче изискват специална консултация и добра подготовка преди самото кандидатстване за кредита.

Модерните ипотечни кредити могат да се използват целево за старт на бизнес, като освен имот за обезпчние имот, който ще премине през съответните процедури, кредитоискателят трябва да представи и бизнес план. А най-модерните целеви ипотечни кредити са свързани с финансиране на проекти за енергийна ефективност свързана с щадящи природата ресурси или за използване на възобновяеми източници. Такива кредити могат да ползват и различни студенти или докторанти, за да финансират образователния си период.

Нецелеви ипотечни кредити

Както споменахме в началото на текста, при нецелевото кредитиране, банката не се интересува от изразходването на парите, това обаче идва на определена цена, която се изразява в по-малки суми, по-неизгодни условия или в крайна сметка може да струват по-скъпо като крайна цена. Разбира се, вие като кредитоискатели сте в пълното си право да се интересувате от различните оферти. Защото има вариант, в който вие покривате изискванията на банката и можете да реализирате нецелеви ипотечен кредит, без да оповестявате пред кредиторите в каква посока ще използвате парите.

Една от особеностите на този вид потребителски ипотечни кредити ( това е другото име с което са познати) е свързани и с това, че имотът ви може да бъде оценен по-ниско спрямо пазарната си цена, нещо което няма да се случи при целевия ипотечен кредит за жилище. Друго нещо, което се взима под внимание при нецелеви ипотечен заем е свързано с доходите на кредитоискателя; оценката на доходите и добрата кредитна история са от много голямо значение, за да получите разрешение за изтегляне на заема. Добрата и качествена кредитна консултация също е сред рецептите за правилно реализиране на нецелеви ипотечен заем.

За обезпечение на ипотечния кредит може да се ползва закупувания имот или съществуващ имот собственост на кредитоискателя, лице от семейството, съдружник или трето лице.